Plagiat pracy licencjackiej - procedury karne

Wszystkie prace licencjackie sprawdzane są za pomocą programów antyplagiatowych i umieszcza są w ich bazie. Wykrycie plagiatu wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami.

Wszczynane jest postępowanie dochodzeniowe przez władze uczelni. Jeżeli potwierdzone zostanie wykrycie plagiatu rektor musi oddać sprawę na postępowanie karne.

Postępowanie reguluje Art. 115 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami). Na mocy tej ustawy osoba, które dopuści się kradzieży własności intelektualnej podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia do lat 3.

Ponad to Art. 272 kodeksu karnego potwierdza, że posłużenie się nie swoją pracą do zdobycia tytułu zawodowego można uznać za przestępstwo. Student przedstawiając nie swoją pracę licencjacką próbuje zdobyć tytuł zawodowy. Jest to karane wyłudzenie potwierdzenia nieprawdy.

Zatem pisząc pracę licencjacką należy mieć w pamięci to, że można skorzystać z cudzych słów, ale nie można ich sobie przypisać. Dlatego należy stosować przypisy i poprawnie tworzyć bibliografię.

Użycie cudzych słów z premedytacją nie jest zgodne z sylwetką absolwenta uczelni wyższej. Ponad to taka osobą będzie traktowana jako nieuczciwa i niegodna zaufania.