Jakie wymogi powinna spełniać praca dyplomowa na polskiej uczelni?

Odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać praca dyplomowa, nie znajdziemy w żadnej ustawie. Kwestię tę reguluje zwykle regulamin studiów danej uczelni czy wydziału oraz wytyczne promotora. Ten ostatni powinien przekazać studentom wytyczne na pierwszych zajęciach w ramach seminarium dyplomowego, stąd wskazania techniczne dotyczące wyglądu dzieła mogą się różnić w zależności od wydziału czy uczelni.

Praca dyplomowa stawia przed autorem pewne zadania, obowiązki natury intelektualnej, warsztatowej. Chodzi mianowicie o to, żeby student wykazał się znajomością metod charakterystycznych dla danej specjalności, kierunki i zastosował je w swoim utworze. Oprócz tego powinien znać źródła oraz literaturę przedmiotu (tematu) i odnosić się do niej w kolejnych częściach dzieła.

Praca dyplomowa powinna być zamkniętym dziełem, w którym argumentacja jest poprawna, sądy - precyzyjnie sformułowane, a wnioski - dobrze udokumentowane za pomocą różnych danych i odniesień do wiarygodnych źródeł. Oprócz tego praca dyplomowa nie może zawierać błędów stylistycznych ani językowych (warto dać ją do sprawdzenia komuś zaufanemu, kto nie ma problemów z poprawną polszczyzną).

Praca licencjacka czy magisterska nie musi powalać swoim poziomem naukowym, dokonywać rewelacyjnych odkryć. Przed autorem stawia się inne wymagania. Musi on obiektywnie przedstawić problem, rzetelnie posługiwać się materiałem badawczym, dowodzić swoich tez za pomocą odpowiednich odniesień i stosować czytelną metodologię zgodną ze standardami naukowymi.